Gambia

Guide til Gambia
Fakta og tall

Introduksjon

Gambia ble uavhengig fra Storbritannia i 1965. Landet er geografisk omkranset av Senegal, et land Gambia var i føderasjon med (Senegambia) i årene mellom 1982 og 1989. De to landene undertegnet en vennskaps- og samarbeidsavtale i 1991, men uroligheter har likevel blusset opp med jevne mellomrom siden det.

Yahay Jammeh ledet et militærkupp i 1994 som overtok makten og avsatte landets president. Normal politisk aktivitet ble samtidig forbudt. I 1996 ble det avholdt nytt presidentvalg, og en ny grunnlov ble innført.

Året etter, i 1997, ble det avholdt parlamentsvalg. Dermed ble normalt sivilt styresett gjeninnført. Ovenfor nevnte Jammeh har vunnet alle presidentvalg i samtlige valg siden 1996, senest ved valget i 2011.

Geografi

Plassering:
Vest-Afrika, med grenser til det Nord-Atlantiske hav og Senegal.

Geografiske koordinater:
13 28 N, 16 34 W

Kartreferanse:
Afrika

Areal:
Totalt: 11 296 km2
Rangering etter størrelse i forhold til andre land: 167
Land: 10 000 km2
Vann: 1 295 km2

Areal – sammenlikning:
Noe mindre enn staten Delaware (USA), noe større enn Kosovo.

Landegrense:
Totalt: 749 km
Tilgrensede land: Senegal 749 km

Kystlinje:
80 km

Maritime territoriale krav:
Territorialt hav: 12 nautiske mil
Kontinuasjon av sone: 18 nautiske mil
Kontinentalsokkel: ukjent

Klima:
Tropisk; varmt, regntid (juni til november); kjøligere, tørrsesong (november til mai)

Terreng:
Elvesletter fra Gambiaelven, flankert av lave åser

Høyde:
Laveste punkt: Atlanterhavet 0 meter
Høyeste punkt: Ikke navngitt elevasjon 53 meter

Naturressurser:
Fisk, leire silisiumsand, titan (rutil og ilmenitt) tinn, zirkon

Landbruk:
Dyrkbar mark: 39,82%
Permanente avlinger: 0,44%
Andre: 59,73% (2011)

Vannet/irrigert land:
50 km2 (2011)

Total menge fornybare vannressurser:
8 cu km (2011)

Ferskvannsreservoarer:
Totalt: 0,09 cu km/år (41%/21%/39%)
Per innbygger: 65,77 cu m/år (200%)

Miljøfarer:
Tørke (regnfallet har minket med 30% de siste 30 år)

Miljø – problemer i dag:
Avskoging, ørkendannelse, vannbårne sykdommer er utbredt

Miljø – internasjonale avtaler:
Ratifiserte avtaler: biologisk mangfold, klimaendring, klimaendring Kyoto-avtalen, ørkendannelse, truede dyrearter, miljøfarlig avfall, hav-lovgivning, beskyttelse av ozonlaget, forurensning fra skip og fartøyer, våtmarksområder, hvalfangst

Geografi – note:
Gambia er nesten en enklave til Senegal; det minste landet på det afrikanske kontinent

Folk og samfunn

Nasjonalitet:
Substantiv: Gambisk(e)
Adjektiv: Gambisk

Etniske grupper:
Afrikanske 99% (Mandinka 42%, Fula 18%, Wolof 16%, Jola 10%, Serahuli 9%, andre 4%), ikke-afrikanske 1% (folketelling 2003)

Språk:
Engelsk (offisielt), Mandinka, Wolof, Fula, andre urspråk

Religioner:
Muslimer (90%), kristne 8%, stammereligioner 2%

Befolkning:
1 925 527 (estimat juli 2014)
Sammenligning med andre land: 150

Aldersfordeling:
0-14 år: 38,7 % (gutter 374 353/jenter 371 488)
15-24 år: 21% (menn 199 306/jenter 204 324)
25-54 år: 33% (menn 310 901/jenter 324 227)
55-64 år: 4% (menn 37 506/jenter 39 958)
65 år og eldre: 3,2% (menn 29 793/jenter 33 671) (estimat 2014)

Avhengighets ratioer – økonomisk:
Total avhengighetsratio: 93%
Avhengighetsratio ungdom: 88,4%
Avhengighetsratio eldre: 4,5%
Potensiell støtte ratio: 22 (estimat 2014)

Aldersmedian:
Totalt: 20,2 år
Menn: 19,9 år
Kvinner: 20,5 år (estimat 2014)

Vekstrate for befolkning:
2, 23 % (estimat 2014)
Sammenligning med andre land: 43

Fødselsrate:
31,75 fødsler per 1 000 mennesker i populasjonen (estimat 2014)
Sammenligning med andre land: 37

Dødsrate:
7,26 dødsfall per 1 000 mennesker i populasjonen (estimat 2014)
Sammenligning med andre land: 124
Netto migrasjon:
-2,23% migranter/1 000 innbyggere (estimat 2014)
Sammenligning med andre land: 170

Urbanisering:
Befolkning i urbane områder: 57,3% av den totale populasjonen (2011)
Urbaniseringsrate: 3,63% årlig endring (estimat 2010-2015)

Største urbane områder – befolkning:
Banjul (hovedstad) 506 000 (2011)

Kjønnsfordeling:
Ved fødsel: 1,03 gutter/jenter
0-14 år: 1,01 gutter/jenter
15-24 år: 0,98 gutter/jenter
25-54 år: 0,96 gutter/jenter
55-64 år: 0,98 gutter/jenter
65 år og eldre: 0,9 gutter/jenter
Totalt i befolkningen: 0,98 gutter/jenter (estimat 2014)

Dødsrate mødre:
360 dødsfall/100 000 fødsler (2010)
Sammenligning med andre land: 29

Dødsrate nyfødte:
Totalt: 65,75 dødsfall/100 000 fødsler
Sammenligning med andre land: 18
Gutter: 71,21 dødsfall/100 000 fødsler
Jenter: 60,11 dødsfall/100 000 fødsler (estimat 2014)

Forventet levealder ved fødsel:
Totalt: 64,36 år
Sammenligning med andre land: 176
Gutter: 62,04 år
Jenter: 66,74 år (estimat 2014)

Fertilitetsrate:
3,85 barn født/kvinne (estimat 2014)
Sammenligning med andre land: 41

Utbredelse av prevensjon:
13,3% (2010)

Helseutgifter:
4,4% av BNP (2011)
Sammenligning med andre land: 154

Legetetthet:
0,11 leger/1 000 i befolkningen (2008)

Sengeplasser sykehus:
1,1 seng/1 000 i befolkningen (2011)

Drikkevannskilder:
Utbedret:
Urbane strøk: 94,2% av befolkningen
Rurale strøk: 84,4% av befolkningen
Totalt: 90,1% av befolkningen

Ikke utbedret:
Urbane strøk: 5,8% av befolkningen
Rurale strøk: 15,6% av befolkningen
Totalt: 9,9% av befolkningen (estimat 2012)

HIV/AIDS – utbredelse blant voksne:
1,3 % (estimat 2012)
Sammenligning andre land: 35

HIV/AIDS – mennesker som lever med HIV/AIDS:
14 300 (estimat 2012)
Sammenligning andre land: 92

HIV/AIDS – dødsfall:
500 (estimat 2012)
Sammenligning andre land: 95

Viktigste infeksjonssykdommer:
Risiko: meget høy
Mat- og vannbårne sykdommer: bakteriell og protozoisk diaré, hepatitt A, tyfus
Vektorbårne sykdommer: malaria og dengue-feber
Sykdommer ved vannkontakt: schistosomiasis
Sykdommer ved dyrekontakt: rabies (2013)

Fedme – utbredelse blant voksne:
7,9% (2008)
Sammenligning andre land: 138

Underernæring – barn under 5 år:
15,8% (2006)
Sammenligning andre land: 45

Omkostninger til utdannelse:
4,1% av BNP (2012)
Sammenligning andre land: 109

Lese/skrivekyndige:
Definisjon: kan lese og skrive etter fylte 15 år
Totalt i befolkningen: 51,1%
Menn: 60,9%
Kvinner: 41,9% (estimat 2011)

Forventet antall år skolegang (grunnskole):
Totalt: 9 år (2008)

Barnearbeidere – barn 5-14 år:
Totalt antall: 103 389
Prosent: 25% (estimat 2006)

Myndigheter

Landets navn:
Lang: Republikken Gambia
Kort: Gambia

Styresett:
Republikk

Hovedstad:
Navn: Banjul
Geografiske koordinater: 13 27 N, 16 34 V
Tidssone: UTC 0

Administrativ fordeling:
5 områder og 1 by; Banjul, Central River, Lower River, North Bank, Upper River, Western

Uavhengighetsdag:
18 februar 1965 (fra Storbritannia)

Nasjonale fridager:
Uavhengighetsdagen, 18 februar (1965)

Konstitusjon:
Tildligere 1970; siste 8 april 1996, godkjent i referendum 8 august 1996; effektiv fra 16 januar 1997, endringer tilført flere ganger, siste endring i 2009 (2009)

Juridisk system:
Blandet juridisk system; Engelsk lovgivning, Islamsk lovgivning, lokal lovgivning

Tilslutning til internasjonal lovgivning:
Aksepterer internasjonal ICJ jurisdiksjon med forbehold; aksepterer ICCt jurisdiksjon

Myndighetsalder:
Universal, ved fylte 18 år

Regjering:
Statsoverhode: President Yahya Jammeh (siden 18 oktober 1996); merk: juntaleder fra 1994 til 1996; Visepresident Isatou Njie-Saidy (siden 20 mars 1997); merk: presidenten er både statsoverhode og leder av regjeringen
Regjeringsleder: President Yahya Jammeh (siden 18 oktober 1996; Visepresident Isatou Njie-Saidy (siden 20 mars 1997);
Kabinett: utvelges av presidenten
Valg: Presidenten velges ved valg for 5 år av gangen (ingen begrensninger i antallet perioder); siste valg avholdt 24 november 2011 (neste presidentvalg avholdes i 2016)
Valgresultater: Yahya Jammeh gjenvalgt som president; prosent av stemmene – Yahya Jammeh 71,5%, Ousainou Darboe 17,4%, Hamat Bah 11,1%

Lovgivende myndighet:
Nasjonalforsamling (53 medlemmer, 48 medlemmer folkevalgte, 5 utnevnt av presidenten; medlemmer for 5 år)
Valg: Sist avholdt 29 mars 2012 (neste valg avholdes 2017)
Valgresultater: Prosent av stemmer per politiske parti – APRC 51,8%, uavhengige 38,8%, NRP 9,4%; plasser i regjering per parti – APRC 43, uavhengige 4, NRP 1
Merk: Med unntak av NRP, alle opposisjonspartier boikottet regjeringsvalget 29 mars 2012

Politiske partier og ledere:
Alliance for Patriotic Reorientation and Construction – APRC (Yahya Jammeh) (regjeringspartiet)
Gambia People’s Democratic Party – GPDP (Henry Gomez)
National Alliance for Democracy and Development – NADD (Halifa Sallah)
National Convention Party – NCP (Sheriff Dibba)
National Reconciliation Party – NRP (Hamat Bah)
People’s Democratic Organization for Independence and Socialism – PDOIS (Halifa Sallah)
United Democratic Party – UDP (Ousainou Darboe)

Politiske pressgrupper og ledere:
National Environment Agency – NEA
West African Peace Building Network-Gambian Chapter – WANEB-GAMBIA
Youth Employment Network Gambia – YENGambia
Andre: lærere, rektorer, organisasjoner for handikappede

Internasjonale organisasjoner:
ACP, AfDB, AU, ECOWAS, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MINUSMA, NAM, OIC, OPCW, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatisk representasjon i USA:
Ambassadør: (ikke besatt); Charge d’Affaires Baboucarr Jallow (siden 25 juni 2013)
Konsulat: Suite 240, Georgetown Plaza, 2233 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC 20007
Telefon: [1] (202) 785-1379, 1399, 1425
FAX: [1] (202) 342-0240

Beskrivelse av flagg:
Tre like horisontal bånd i fargen rødt (øverst), blått med hvite kanter, og grønt; rødt representerer solen og savannen, blått representerer elven Gambia River, grønt symboliserer skoger og landbruk; de hvite stripene markerer samhørighet og fred

Nasjonalsymbol:
Løve

Nasjonalsang:
Navn: «For The Gambia, Our Homeland»
Tekst/musikk: Virginia Julie Howe/arrangert av Jeremy Frederick Howe
Merk: brukt siden 1965; musikken er basert på den tradisjonelle Mandinka-sangen «Foday Kaba Dumbuya»

Økonomi – oversikt:

Gambia har begrensede naturressurser og dyrkbare arealer. Landet er til dels avhengig av kapitaltilførsel fra utlandet og turisme. Rundt tre fjerdedeler av befolkningen er økonomisk avhengige av landbruket, og denne sektoren står for cirka en femtedel av landets brutto nasjonalprodukt. Landbrukssektoren har et ubenyttet potensiale, da mindre enn halvparten av dyrkbar mark utnyttes i dag. Småskalaproduksjon inkluderer prosessering av peanøtter, fisk og skinn.

Gambias naturlige skjønnhet og enkle adkomst fra Europa, har gjort landet til et av Vest-Afrikas største turistmarkeder, en sektor som nyter investeringsbidrag fra myndighetene og private investorer, med fokus på økoturisme og høy kvalitet på fasiliteter og destinasjoner. Brutto nasjonalprodukt sank i 2012 som en følge av nedgang i turistnæringen. I dag står turisme for rundt en femtedel av landets brutto nasjonalprodukt.

Året 2012 markerte også en nedgang i landets inntekter fra landbrukssektoren, som en følge av ugunstige værforhold.

Sekundæreksport står for nesten 80% av landets eksport. Gambia har høy arbeidsledighet. Økonomisk vekst er avhengig av kontinuerlig bilateral og multilateral utviklingshjelp, stabil og ansvarlig økonomisk politikk, samt fortsatt tekniske ytelser fra multilaterale og bilaterale donorer.

Internasjonale donororganisasjoner og banker er jevnt over bekymrede for landets håndtering av Gambias samlede gjeld.

BNP (kjøpekraftsparitet):
$3.678 milliarder (estimat 2013)
Sammenligning med andre land: 150
$3.456 milliarder (estimat 2013)
$3.283 milliarder (estimat 2013)
Merk: data er i 2013 US dollar

BNP (offisiell valutakurs):
$896 millioner (estimat 2013)

BNP – reell vekstrate:
6.4% (estimat 2013)
Sammenligning med andre land: 30
5.3% (estimat 2013)
-4.3% (estimat 2013)

BNP – per capita:
$2,000 (estimat 2013)
Sammenligning med andre land: 195
$1,900 (estimat 2013)
$1,800 (estimat 2013)
Merk: data er i 2013 US dollar

Brutto nasjonal sparing:
16.3% av BNP (estimat 2013)
Sammenligning med andre land: 102
17.5% av BNP (estimat 2013)
23.6% av BNP (estimat 2013)

BNP – sammensetting etter sluttbruk:
privat forbruk: 89.2%
offentlig forbruk: 10.9%
investeringer i fast kapital: 19.1%
investeringer i varelager: 0%
eksport av varer og tjenester: 28%
import av varer og tjenester: -47.3%
(estimat 2013)

NBP – opprinnelig sektor:
landbruk: 19.7%
industri: 12.6%
tjenester: 67.7% (estimat 2013)

Landbruk – varer:
Ris, hirse, durra, peanøtter, mais, sesam, kassava (kassava, tapioka), palmekjerner, kveg, sauer, geiter

Industri:
Peanøtter, fisk, skinn, turisme, drikkevarer, landbruksmaskiner, trearbeid, metallarbeid, klær

Industri – produksjonsvekst:
3.4% (estimat 2013)
Sammenligning med andre land: 87

Arbeidskraft:
777 100 (2007)
Sammenligning med andre land: 150

Arbeidskraft – etter yrke:
Landbruk: 75%
Industri: 19%
Tjenester: 6% (1996)

Arbeidsledighet:
Ukjent

Befolkning under fattigdomsgrensa:
48,4% (estimat 2010)

Husholdningsinntekt, forbruk i prosentandel:
Laveste: 10%: 2%
Høyeste: 10%: 36,9% (2003)

Distribusjon av familieinntekter:
50,2 (1998)
Sammenligning med andre land: 20

Budsjett:
Inntekter: $229,6 millioner
Utgifter: $265,2 millioner (estimat 2013)

Skatter og andre inntekter:
25,6% av BNP (estimat 2013)
Sammenligning med andre land: 118

Budsjettoverskudd (+) eller underskudd (-):
-4% av BNP (estimat 2013)
Sammenligning med andre land: 143

Regnskapsår:
Følger kalenderåret

Inflasjonsrate (konsumpriser):
6% (estimat 2013)
Sammenligning med andre land: 174
4,6% (estimat 2012)

Sentralbankens diskonteringsrente:
9% (desember 31. 2009)
Sammenligning med andre land: 23
11% (desember 31. 2008)

Utlånsrente private banker:
30,5% (desember 31. 2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 8
28% (desember 31. 2012 estimat)

Kontantbeholdning:
$ 207,1 millioner (desember 31. 2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 177
$ 217,9 millioner (desember 31. 2012 estimat)

Langsiktig kapital:
$ 479,8 millioner (desember 31. 2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 177
$ 494,1 millioner (desember 31. 2012 estimat)

Kreditt innenlands
$ 375 millioner (desember 31. 2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 170
$ 386,2 millioner (desember 31. 2012 estimat)

Markedsverdi av børsnoterte selskaper:
Ukjent

Driftsbalanse:
– $ 163,7 millioner (2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 81
– $ 152,5 millioner (2012 estimat)

Eksporter:
$ 113,2 millioner (2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 190
$ 111,8 millioner (2012 estimat)

Eksportvarer:
Peanøtt-produkter, fisk, bomull, palmekjerner

Eksport – partnere:
Kina 57.1%, India 18.6%, Frankrike 4.6%, UK 4% (2012)

Import:
$ 359,7 millioner (2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 193
$ 365,8 millioner (2012 estimat)

Importvarer:
Matprodukter, andre produkter, drivstoff, maskineri og transportutstyr

Import – partnere:
Kina 27.6%, Senegal 8.5%, Brasil 8.1%, UK 6.4%, India 6.1%, Indonesia 4.1% (2012)

Reserver – utenlandsk valuta og gull:
$ 251,2 millioner (desember 31. 2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 158
$ 236,2 millioner (desember 31. 2012 estimat)

Utenlandsgjeld:
$ 517,7 millioner (desember 31. 2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 174
$ 481,5 millioner (desember 31. 2012 estimat)

Vekslingskurser:
dalasis (GMD) per US dollar –
36.59 (2013 estimat)
32.0771 (2012 estimat)
28.012 (2010 estimat)
26.6444 (2009)
22.75 (2008)

Energi

Elektrisitet – produksjon:
230 millioner kWt (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 180

Elektrisitet – forbruk:
213,9 millioner kWt (2012 estimat)
Sammenligning med andre land: 185

Elektrisitet – eksport:
0 kWt (2012 estimat)
Sammenligning med andre land: 139

Elektrisitet – import:
0 kWt (2012 estimat)
Sammenligning med andre land: 147

Elektrisitet – kapasitet generatorer:
62 000 kWt (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 182

Elektrisitet – fra fossilt brennstoff:
100% av total installert kapasitet (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 13

Elektrisitet – fra kjernekraft:
0% av total installert kapasitet (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 91

Elektrisitet – fra vannkraft:
0% av total installert kapasitet (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 170

Elektrisitet – fra andre fornybare ressurser:
0% av total installert kapasitet (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 174

Råolje – produksjon:
0 bbl/dag (2012 estimat)
Sammenligning med andre land: 172

Råolje – eksport:
0 bbl/dag (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 116

Råolje – import:
0 bbl/dag (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 188

Råolje – reserver:
0 bbl/dag (januar 1. 2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 135

Raffinerte petroleumsprodukter – produksjon:
0 bbl/dag (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 146

Raffinerte petroleumsprodukter – forbruk:
3 181 bbl/dag (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 178

Raffinerte petroleumsprodukter – eksport:
42 bbl/dag (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 121

Raffinerte petroleumsprodukter – import:
3 434 bbl/dag (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 167

Naturgass – produksjon:
0 cu m (2011 estimat)
Sammenligning med andre land: 134

Naturgass – forbruk:
0 cu m (2010 estimat)
Sammenligning med andre land: 148

Naturgass – eksport:
0 cu m (2011 estimat)
Sammenligning med andre land: 103

Naturgass – import:
0 cu m (2011 estimat)
Sammenligning med andre land: 195

Naturgass – reserver:
0 cu m (januar 1. 2013 estimat)
Sammenligning med andre land: 141

Utslipp CO2 fra energiforbruk:
425 600 Mt (2011 estimat)

Kommunikasjon

Telefoni – landbaserte linjer i bruk:
64 200 (2012)
Sammenligning med andre land: 159

Telefoni – mobil:
1,526 millioner (2012)
Sammenligning med andre land: 151

Telefonsystem:
Generell vurdering: tilstrekkelig nett for mikrobølgeradio og åpne nettverk; statseide Gambia Telecommunications delvis privatisert i 2007.

Innenlands: kombinert tetthet i fast-og mobilnett er omtrent 80 per 100 personer

Internasjonalt: landkode – 220; radioforbindelse til Senegal og Guinea-Bissau; en mottaksstasjon for Afrika-kysten til Europa (ACE) med undersjøisk fiberoptisk kabel er planlagt ferdigstilt i 2011; satellitt basestasjon – 1 Intelsat (Atlanterhavet) (2011)

Etermedier:
Statseid TV (1 kanal); statseid radiokanal og fire privateide radiostasjoner; sendinger av flere internasjonale kringkastere er tilgjengelige, noen via radio; kabel og satellitt-TV er tilgjengelig i enkelte deler av landet (2007)

Internett – landkode:
.gm

Internett – servertjenester:
656 (2012)
Sammenligning med andre land: 179

Internett – brukere:
130 100 (2009)
Sammenligning med andre land: 150

Transport

Flyplasser:
1 (2013)
Sammenligning med andre land: 216

Flyplasser med asfaltert rullebane:
Totalt: 1
Over 3 047 m: 1 (2013)

Veinett:
Totalt: 3 740 km
Sammenligning med andre land: 159
Med veidekke: 711 km
Uten veidekke: 3 029 km (2011)

Vannveier:
390 km (på elven Gambia; små havgående fartøyer kan nå 190 km) (2010)
Sammenligning med andre land: 89

Handelsflåte:
Totalt: 4
Sammenligning med andre land: 132
Type: passasjer/last 3, tankskip petroleum 1 (2010)

Havner og terminaler:
Hovedhavn: Banjul

Forsvar

Militære avdelinger:
Underlagt forsvarsministeriet: Gambian National Army (GNA), Gambian Navy (GN), Republican National Guard (RNG) (2010)

Militærtjeneste:
Frivillig tjeneste for menn og kvinner over 18 år, ingen obligatorisk innrullering, tjenestetid 6 måneder (2012)

Tilgjengelige for militær tjeneste:
Menn i alderen 16 – 49 år: 423 306
Kvinner i alderen 16 – 49 år: 438 641 (2010 estimat)

Tjenestedyktige:
Menn i alderen 16 – 49 år: 315 176
Kvinner i alderen 16 – 49 år: 347 017 (2010 estimat)

Antall personer som når tjenestealder per år:
Menn: 20 508
Kvinner: 20 853 (2010 estimat)

Internasjonale forhold

Uenigheter – internasjonalt:
Forsøker å demme opp mot flyktninger, grenseoverskridende raid, våpensmugling og andre ulovlige aktiviteter utført av separatister fra Casamance-regionen i det sørlige Senegal, samt fra konflikter i andre vestafrikanske stater.

Flyktninger:
Flyktninger (opprinnelsesland): 9 025 (Senegal) (2013)

Illegal menneskehandel (trafficking):
Nåværende situasjon: Gambia er en kilde, transitt og destinasjonsland for kvinner og barn utsatt for tvangsarbeid og seksuell menneskehandel; Gambiske kvinner, barn, og i mindre grad gutter, utnyttes i prostitusjon, tjenerskap; kvinner, jenter og gutter fra andre vestafrikanske land sendes til Gambia for seksuell utnyttelse, spesielt for europeiske turister som søker sex med barn; noen gambiske ofre er identifisert i naboland og i Storbritannia; gutter i enkelte koranskoler blir tvunget til gatesalg eller tigging.

Rating: I følge ”Tier 2 Watch List” – Gambia oppfyller ikke minstestandarder satt for eliminering av menneskehandel; det utføres imidlertid en merkbar innsats for å forbedre dette; regjeringen har opprettholdt sine beskjedne lover mot illegal menneskehandel, og igangsatt enkelte undersøkelser, men ikke iverksatt noen form for straffeforfølgning, eller innsats for å identifisere eventuelle ofre; et statlig program er igangsatt der ressurser og økonomisk støtte gis til 12 koranskoler, på betingelse at elevene ikke blir tvunget til å tigge (2013).