Gambia

Guide til Gambia
Investere

Vennligst se investeringsguiden fra det Gambiske turistrådet (Gambia Tourism Board Investment Guide) – guiden kan lastes ned her (ikke tilgjengelig for øyeblikket).

Alle søknadsskjema fra turistrådet finner du her (ikke tilgjengelig for øyeblikket).

Mål

Å fremme et godt miljø for investeringer, forretningsutvikling og gjennom det tiltrekke investeringer. Videre, å utvikle eksportmuligheter samt støtte selskaper og idéer som bidrar til å skape arbeidsplasser og økte inntekter.

Visjon

Å være en rådgiver i verdensklasse som legger til rette for vekst i den private sektor. The Gambia Investment & Export Promotion Agency (GIEPA) ble etablert i juli 2010 av Gambias myndigheter. Selskapet erstatter det tidligere GIPFZA (The Gambia replacing The Gambia Investment Promotion and Free Zone Agency). I tillegg til GIPFZAs tidligere oppgaver, inkluderer selskapets mandater følgende:
• Tilrettelegging og markedsføring av investeringsmuligheter.
• Utvikling av eksport- og importmuligheter.
• Støtte til entrepriser og utviklingsprosjekter.

Investeringsutvikling

Dette punktet inkluderer identifisering, segmentering og utvelgelse av potensielle investorer til Gambia. Derfor tilbys rådgivning innenfor følgende:
• Informasjon om investeringsmuligheter i Gambia.
• Administrasjon av, og rådgivning om, insentivpakker.
• Støtte til selskaper som planlegger utvidelse eller diversifikasjon av virksomheten.

Tilrettelegging for investeringer

Dette inkluderer bistand til introduksjon mellom investorer og myndigheter, samt nøkkelpersoner og organisasjoner/selskap, inklusive fremskaffelse av relevant informasjon om investeringsmuligheter i Gambia. I tillegg yter GIEPA følgende tjenester:
• Informasjon om de relevante prosedyrene ved opprettelse av selskaper.
• Hjelp til anskaffelse av nødvendige lisenser, godkjennelse av selskap og virksomhetsområde.
• Bistand til søknader om investeringer i landarealer.
• Bistand og rådgivning til prosjektsøknader.

Etterhjelp til investorer

GIEPA yter bistand og rådgivning til selskaper med SIC (Special Investment Certificate) og EPZL (Export Processing License) under hele perioden selskapene har investeringer i Gambia. Bistanden inkluderer:
Periodevise besøk til selskapet med det for øye å løse eventuelle problemer og finne gode løsninger.
Bistå selskaper med rådgivning på planlagte aktiviteter og eventuelle problemområder.

Prioriterte investeringskategorier

Gambiske myndigheter prioriterer følgende investeringssektorer:

• Landbruk (alle typer avlinger, meieriprodukter, kjøttproduksjon, prosessering, florakultur, hortikultur, og lignende).
• Fiske (aquakultur: oppdrett av fisk og skalldyr, industriell fiske og prosessering)
• Produksjon (montering, pakking, prosessering)
• Turisme (Øko-turisme, nasjonalarv, innlandsturisme: moteller, campingplasser, sportsfiske, elvesport og cruise, utvikling av 4/5-stjerners hoteller og destinasjoner)
• Skogbruk (Utvikling av private og offentlige skogområder, skogsdannelse, produksjonsområder (sagbruk og lignende).
• Energi (Produksjon av elektrisitet, distribusjon, fornybare energiressurser, flytende gass (LPG).
• Mineraler (leting og utvinning av olje og gass, mineraler, edelstener, i henhold til Gambisk lovgivning).
• Finansielle tjenester (Investeringsbanker, investeringsprosjekter til boligbygging)
• Andre tjenester (Helse- og veterinærklinikker, luft- og elvetransport, cargo-tjenester, informasjonsteknologi (med unntak av mobile GSM-baserte tjenester).

For å stimulere til desentralisering av investeringer, og i tråd med myndighetenes innsats for å redusere migrasjon fra rurale områder til urbane, samt redusering av fattigdom, er følgende geografiske områder utpekt som satsningsområder for investeringsprosjekter:

• Western Region (Foni, Kombo East og Kombo Central unntatt byen Brikama)
• Lower River Region
• North Bank Region
• Central River Region
• Upper River Region

SIC (Special Investment Certificate)

I henhold til GIEPA Investment Act 2010, gir SIC-sertifikatet rett til å søke om insentivpakker rettet mot til investeringer.

Investeringsinsentiver

De følgende er insentivpakker forbeholdt selskaper med SIC; nyopprettede investeringsselskaper som faller inn under de spesifikke investeringskategoriene, gis en periode med skattefritak innenfor følgende:
Omsetnings- og firmaskatt, verdinedskrivning og skatt på fremtidig utbytte.
Skatter og avgifter på import til egne produksjonsfasiliteter, byggematerialer og delelager i en periode på 5-8 år fra dato for signering av investoravtale.
Råmaterialer og halvfabrikater, for en periode på 5-8 år fra dato for igangsettelse av virksomhet.

I tillegg: Alle investeringer innen prioriterte investeringskategorier i området Greater Banjul Area, nyter de samme fordeler og insentiver som nevnt ovenfor, i en periode på 5 år. Alle andre områder, unntatt byen Brikama, gis samme insentiver for en periode på maksimum 8 år fra igangsettelse av virksomhet.

Eksisterende investeringsentrepriser innenfor prioriterte investeringskategorier, som igangsetter ekspansjonsprosjekter verdt minimum $ 200 000 (tohundredetusen US dollar), innvilges skattefritak på salg av egen import i 1 år.

Kriterier for investeringsinsentiver

For å få tilgang til insentivene innenfor prioriterte kategorier/geografiske områder, kreves det investeringer på minimum $ 250 000 (tohundredeogfemtitusen US Dollar) innenfor spesifiserte sektor og geografiske område.

For eksisterende investeringsentrepriser innenfor prioriterte investeringskategorier, som igangsetter ekspansjonsprosjekter verdt minimum $ 200 000 (tohundredetusen US dollar), innvilges skattefritak på salg av egen import i 1 år.

Forretningsutvikling – tjenester
GIEPA gir i tillegg støtte til utvikling av selskaper med følgende;
• Støtte til forskning og utvikling
• Støtte i form av like deler stipender, avhengig av tilgjengelighet

Eksportutvikling
GIPEA gir støtte til utvikling av eksport med blant annet;
• Rådgivning og opplæring
• Markedsundersøkelser
1. 1. Insentiver relatert til eksport
2. 2. Med 80% eksport
3. 3. 100% skattefritak på selskaps eller omsetningsskatt i 10 år med EPZL (Export Processing Zone License), fornybart hvert år med 30% eksport
4. 4. 10% skattefritak på selskaps- eller omsetningsskatt i 5 år., finansiell planleggingsservice og rådgivning
5. 5. Deltakelse på kurs og symposium
6. 6. Seminarer og workshops om utvikling av eksport
7. 7. Bistand til utvikling av markedsføringskampanjer i andre markeder

Støtte til MSME

GIPEA gir også støtte til ”Micro, Small an Medium size Enterprises” i form av:
Støtte til forskning og utvikling
Fritak på innskudd til inntektskatt
Matchende tilskudd
Markedsundersøkelser og støtte til forskning

Hvorfor investere i Gambia?

Fredfylt land, trygt å drive forretninger.

• Et av de tryggeste landene i Afrika.
• Knutepunkt i Vest-Afrika. De 8 etniske grupperingene i Gambia lever fredelig sammen, Islam og Kristendom eksisterer side om side med gjensidig respekt og tolleranse.

Konkurransedyktige lønnskostnader

• Stor tilgang til arbeidskraft.
• Gjennomsnittslønninger på mellom $ 2-3 per dag, noe som er betydelig lavere enn i mange andre Vest-afrikanske stater.

Stabil økonomi

• Vedvarende finanspolitikk og budsjettdisiplin
• Fleksible vekslingskurser
• Pålitelig og stabil lovgivning

Engelskspråklig land

• Engelsk er offisielt språk og det mest utbredte språket innenfor forretningslivet.
• All skolegang forgår på engelsk, noe som gir engelskspråklig arbeidskraft.
• Europas nærmeste afrikanske land der engelsk er offisielt språk.

Forretningsvennlig

• I følge Verdensbankens indikatorer er det betydelig enklere å starte forretningsdrift i Gambia enn i andre land sør for Sahara, inklusive land som Senegal, Mauretania, Mali, Guinea og Guinea-Bissau.
• Betydelige forbedringer i handel over grensene.

Markedstilgang

Gambia drar nytte av en unik tilgang til store og voksende markeder, som:

Gambia og Senegal

Innenlandsmarkedet i Gambia inkluderer 1,7 millioner mennesker med:
• Forbedret transportnett/veinett både internt og over grensen.
• Enkel tilgang til Senegals store populasjon på over 12 millioner mennesker.
• Delt grense med Senegal i nord, sør og øst.
• Innsats i forenklet grensehandel gjennom et felles Gambisk-Senegalesisk opprettet organ.

Vest-Afrika

Gambias medlemskap i ECOWAS (Economic Community of West African States) – Vest-afrikansk handelsunion – gir markedstilgang til over 300 millioner mennesker.
• Velfungerende toll- og havnetjenester.
• Lave tollsatser, samt insentiver og fritak (GIEPA SIC og EPZL).
• Forenklede prosedyrer for administrasjon, selskapsregistrering og tolltjenester.

Andre internasjonale markeder

EU: aksepterer eksport fra Gambia innen alt unntatt våpen, med enkel tilgang og avgifts- og kvotefritak.
USA: ”African Growth and Oportunity Act” sikrer eksport fra Gambia, med enkel tilgang og avgifts- og kvotefritak.

Godt utviklet infrastruktur

Luft: Enkel tilgang til mange land:
• Flere enn 200 flyselskap med internasjonale flyvninger, samt økt fokus på lavprisselskaper som åpner mange nye internasjonale ruter og destinasjoner.
• 5 timer med fly til de fleste europeiske land, 6-7 timer til østkysten av USA.

Sjø: Kysten og elven Gambia gir tilgang til gode og kostnadsbesparende alternativer vannveien.
• Banjul ligger 26 nautiske mil fra kysten av Atlanterhavet, og sentralt plassert.
• Alle de viktigste havnene i Europa og Amerika (nord/sør) kan nås med skip innen en uke.
• Elven Gambia kan trafikkeres av havgående fartøyer over 500 kilometer innenlands, og enda lengre med mindre fraktbåter.

Garantier for investorer

• Gambias konstitusjon garanterer og sikrer mot nasjonalisering og ekspropriering av midler og utbytter.
• Gambia er medlem av Verdensbankens MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).
• Gambia er medlem av ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputes).
• Gambia har bilaterale handelsavtaler med en rekke land.
• Disse medlemskapene garanterer for utenlandske investorers rettigheter, og sikrer mot tap forårsaket av ikke-forretningsmessig risiko, samt gir juridisk trygghet ved forhandlinger og krav.

Bo og arbeid i Gambia

Gambiere er kjent for sin høye toleranse til andre kulturer og fredelige framtreden. Dette gjør at Gambia er et tiltrekkende land å både bo og arbeide i.

Vennlig befolkning: Gambia er et av de mest fredelige og liberale landene i Vest-Afrika. Landet befolkning består av mange forskjellige etniske grupperinger som lever harmonisk sammen.

Rik kultur: Gambiere er kjent for sine fremragende evner innen dans og musikk. Selv om Gambia er det minste landet på Afrikas fastland, er kulturen et resultat av mange, og veldig forskjellige, kulturer. Gambia huser de fleste etniske grupperinger man finner i Vest-Afrika. Landet har ikonisk status innen kultur, med blant annet sin velkjente og årlige festival ”Roots Home Coming Kanilai Festival”. Gambias naturlige skjønnhet og vel-utviklede reiselivsnæring, gir beboerne et vell av underholdningsmuligheter.

Sol, sjø og sand: Tropisk sol og 80 kilometer med kystlinje, gir meget gode muligheter for avslapping. Alle som vil kan nyte godt av de vakre strendene ved landets stjernehoteller, destinasjoner og spa-hoteller nært Banjul. Lengre sør kan man oppleve den ville atlanterhavskysten, og vandre uforstyrret i timevis langs stranden.

Kaféer, restauranter og natteliv: Gambia er kjent for et stort utvalg av restauranter og kaféer, der du finner tradisjonelle spisesteder så vell som internasjonal cuisine. For natteliv, frister Gambia med mange gode barer, nattklubber og kasinoer, inklusive en legendarisk jazzklubb.

Idrett og sport: Hoteller og resorts byr på en rekke forskjellige treningstilbud. Dette inkluderer tennis-, squash- og badmintonbaner, billiard, svømmebasseng og treningssentre. Du finner en 18-hulls golfbane på Fajara Golf Club. Klubben arrangerer internasjonale turneringer årlig, samt lokale turneringer hver fredag.

Turiststeder: Bosatte i Gambia kan nyte godt av landets mange godt utviklede turistdestinasjoner.

Lokale språk: Utlendinger kan enkelt kommunisere med lokalbefolkningen, da engelsk er landets offisielle språk og godt utbredt.

Mat og butikker: Du finner god tilgang til spesialbutikker og supermarkeder som fører varer fra Europa og Midtøsten, i tillegg til et godt utvalg av essensielle amerikanske produkter og merkevarer.

Internasjonale skoler: For de med familie, utvalget internasjonale og tospråklige skoler inkluderer:

• The Banjul American Embassy School: Amerikansk skole.
• Marina International School: Engelskspråklig skole med engelsk nasjonalt pensum/skoleprogram.
• Ecole Francaise de Banjul: Franskspråklig skole med fransk pensum.
• Groupe Scolaire Diana Mariam: Tospråklig skole (engelsk-fransk)
• SBEC Bilingual School: Tospråklig skole (engelsk-fransk)

Helse: Det finnes mange gode klinikker i Gambia, med dyktige leger og helsepersonell, inkludert The British Medical Research Council.

Jobb tett med dine partnere. GIEPA legger til rette for alle lokale og internasjonale investorer.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
The Chief Executive Officer
Gambia Investment and Export Promotion Agency
GIEPA House,
48 Kairaba Avenue, Serekunda, K.S.M.D.
P.O. Box 757, Banjul
The Gambia.
Nettside: www.gipfza.gm
Epost: info@giepa.gm
Telefon: (+220) 4377377 / 4377378 / 4377623
Fax: (+220) 4377379